ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด
บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775535000063
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ #77150
โทรศัพท์ : 0-3268-1578
แฟกซ์ : 0-3268-1580
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผักผลไม้ทุกชนิด ผลิตน้ำและน้ำเข้มข้น

แผนที่ :


Links