SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.กุยบุรี ฟรุต คัพ จำกัด
บจ.กุยบุรี ฟรุต คัพ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775553001271
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ #77150
โทรศัพท์ : 032-681 578
แฟกซ์ : 032-681 580
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง และผักกระป๋อง

Links