SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไฮไลฟ อินเตอร์ เมท กรุ๊ป จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105552055518
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 18/25 ถนนเอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก #65000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ เคมีภัณฑ์รักษาโรค

Links