SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไอมูมู่ เครื่องเทศ จำกัด
บจ.ไอมูมู่ เครื่องเทศ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0945555000318
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 21 หมู่ที่ 1 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี #94000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตเครื่องเทศ ยาสมุนไพร เช่น พริกป่น ขิงแห้ง พริกแกง จำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไป

Links