SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไอดูฟอร์ยู จำกัด
บจ.ไอดูฟอร์ยู จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555079205
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 139/68 ซอยพัฒนาชนบท 3 ต.คลองสองต้นนุ่น อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร #10520
โทรศัพท์ : 086-9451424
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต รับจ้างผลิต จำหน่ายทั้งขายส่งและขายปลีก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

Links