SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไอโค่ ไบโอเทค จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553123517
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 126/124 หมู่ที่ 9 ถนนบางแวก ต.บางไผ่ อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร #10160
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการผสมสมุนไพรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Links