SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไอ เอฟ เอฟ จำกัด
บจ.ไอ เอฟ เอฟ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554110265
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 15 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-2 ถนนนวมินทร์ ต.คันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร #10230
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการนำเข้า ผลิต อาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปทุกประเภท

Links