SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไอ - เฮิร์บ แล็บโบราโทรี่ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0245557001504
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 95/159 หมู่ที่ 1 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา #24190
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ

Links