SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไสอะโกรไทย จำกัด
บจ.ไสอะโกรไทย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556005060
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 188 ซอยลาดพร้าว 71 ต.คลองเจ้าคุณสิงห์ อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตน้ำมันพืช

Links