SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไร่ปาล์ม จำกัด
บจ.ไร่ปาล์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0815546000549
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 52 หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ #81120
โทรศัพท์ : 093-6726859
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมัน

Links