SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไร้ท์เฮลธ์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115557020208
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 95/132 หมู่ที่ 5 ถนนเทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ #10280
โทรศัพท์ : 02-1859045
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้าผลิตจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Links