SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : โรงงานน้ำปลาแสงไทยตราพระ
โรงงานน้ำปลาแสงไทยตราพระ
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0703518000164
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 173 ซอยแหลมใหญ่ ถนนพระราม 2 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3471-1348
แฟกซ์ : 0-3471-3125
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ค้าส่ง น้ำปลา


Links