SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไฟว์ลีฟ จำกัด
บจ.ไฟว์ลีฟ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505542001632
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 34/1 ซอย 1 ถนนศิริธร ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50300
โทรศัพท์ : 08-1681-0034
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

Links