SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไฟน์ฟู้ด แอนด์ ทูเชฟส์ จำกัด
บจ.ไฟน์ฟู้ด แอนด์ ทูเชฟส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557048510
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 22/9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 ถนนนวมินทร์ ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 02-1835659
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งสำเร็จรูป

Links