SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : Freshmet Processing Co.,Ltd.
Freshmet Processing Co.,Ltd.
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735528000151
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : เลขที่ 455 เพชรเกษม ต.ขุนแก้ว อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : (034) 950-562
แฟกซ์ : (034) 950-561
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ตัดแต่งเนื้อสุกรครบวงจร

แผนที่ :


Links