SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : โรงงานแปรรูปนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โรงงานแปรรูปนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : ไม่มี
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : เลขที่ 111 มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 225 022
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นมวัวพร้อมดื่ม นมวัวแปรรูป

Links