SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไนซ์ เบ็ทเทอร์ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.ไนซ์ เบ็ทเทอร์ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735544000232
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 66/157 หมู่ที่ 7 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม #73210
โทรศัพท์ : 0-2811-5705
แฟกซ์ : 0-2811-5704
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตข้าวเกรียบ เยลลี

Links