SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยอาศรม จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0155552000144
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 83 หมู่ที่ 6 ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง #14120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพร


Links