SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยอารีย์ ฟู๊ดแอนด์เฟรนด์ จำกัด
บจ.ไทยอารีย์ ฟู๊ดแอนด์เฟรนด์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556186421
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 29 อาคารวานิสสา ชั้น 16 ห้อง บี1 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : 02-4342547
แฟกซ์ : 02-4342547
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตอาหารและจัดจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารเช่นซอสผัดไท ซอสพริกและเครื่องปรุงอาหารทุกชนิด


Links