SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยศิริโคโค่ จำกัด
บจ.ไทยศิริโคโค่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775555002525
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 215 หมู่ที่ 6 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ #77150
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปผลิดภัณฑ์ที่ได้จากวัตถุดิบมะพร้าว เช่น น้ำมันมะพร้าวและอื่น ๆ


Links