SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
บจ.ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105531100107
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 3366/6-8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 ต.คลองตัน อ.เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 02-2499348
แฟกซ์ : 02-2494914
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

อุตสาหกรรมน้ำมันพืช


Links