SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยมิรินฟูด จำกัด
บจ.ไทยมิรินฟูด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532119731
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 95 หมู่ที่ 5 ถนนบางเลน-ลาดหลุมแก้ว ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี #11150
โทรศัพท์ : 0-2977-7013
แฟกซ์ : 0-2977-6830
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต-ขายส่งซอสปรุงรส กึ่งสำเร็จรูป


Links