SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยฟูดส์ 34 จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0635557000504
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : 265/13 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก #63110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย สินค้าอาหารสำเร็จรูป


Links