SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยพีนัทซัพพลาย (กาฬสินธุ์) จำกัด
บจ.ไทยพีนัทซัพพลาย (กาฬสินธุ์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0465546000046
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 187 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ #46000
โทรศัพท์ : 043-811766
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิต แปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง


Links