SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยผลิตภัณฑ์ปาล์ม จำกัด
บจ.ไทยผลิตภัณฑ์ปาล์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905523000118
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 489/20 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา #90110
โทรศัพท์ : 0-7754-1361
แฟกซ์ : 0-7754-1561
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานสกัดน้ำมันพืช


Links