SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด
บจ.ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553109130
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 276 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ #10280
โทรศัพท์ : 0-2324-0564
แฟกซ์ : 0-2324-0694
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออก ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋องสำเร็จรูป อาหาร


Links