SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยนิยมปาล์ม จำกัด
บจ.ไทยนิยมปาล์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0245555000586
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 30/2 หมู่ที่ 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา #24120
โทรศัพท์ : 02-8821561
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช


Links