SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยนันทพันธ์ จำกัด
บจ.ไทยนันทพันธ์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0755557000201
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 110 ซอยบางจะเกร็ง 2 ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม #75000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จัดจำหน่าย น้ำปลา น้ำส้มสายชู ซอสปรุงรสรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับการปรุงอาหาร


Links