ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทยทักษิณอุตสาหกรรม จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105514002666
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 24/18 หมู่ที่ 5 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ #77130
โทรศัพท์ : 032-671633
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับมะพร้าว


Links