SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยซุนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บจ.ไทยซุนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105531082494
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 75/45 ชั้น 14 อาคารริชมอนด์ ออฟฟิต ซอยสุขุมวิท 26ถนนสุขุมวิท ต.คลองตัน อ.เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-2261-1410
แฟกซ์ : 0-2261-8366
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตหรือถนอมอาหารผลิตอาหารกระป๋อง ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง


Links