ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทยแอดวานซ์การเกษตร จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505550004645
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 239 หมู่ที่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-877021
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต ผัก ผลไม้อบแห้ง


Links