SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยแอดวานซ์การเกษตร จำกัด
บจ.ไทยแอดวานซ์การเกษตร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505550004645
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 372 หมู่ที่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ #50180
โทรศัพท์ : 053-877021
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต ผัก ผลไม้อบแห้ง


Links