SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทยเจริญน้ำมันปาล์ม จำกัด
บจ.ไทยเจริญน้ำมันปาล์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0755554000251
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม #75110
โทรศัพท์ : 034-772013
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเมล็กในปาล์มและผลพลอยได้จากการผลิต


Links