SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : โฟรสเซ่น มารีน โปรดักส์ จำกัด
โฟรสเซ่น มารีน โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105540071980
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 98/239 พี.จี. พระราม 9 คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 926 ถนนพระราม 9 ต.ห้วยขวาง อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-3483-9425
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง


Links