SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทย ฟู้ด แอนด์ ดริงค์ จำกัด
บจ.ไทย ฟู้ด แอนด์ ดริงค์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105551045501
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 26 ซอยลาดพร้าว 128 (เมแฟร์วิลล่า 2) ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป และผลไม้บรรจุกระป๋อง


Links