SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทย ดูดห์ โปรดักส์ จำกัด
บจ.ไทย ดูดห์ โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105552001990
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 7 ซอยเคหะร่มเกล้า 74 แยก 4 ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 02-9275911
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การนำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย นม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม


Links