SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไทม์ลี่ จำกัด
บจ.ไทม์ลี่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553006537
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 122 ถนนพระรามที่ 2 ต.แสมดำ อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 02-4156500
แฟกซ์ : 02-4156400
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม


Links