SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไตรคูน ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.ไตรคูน ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705548000571
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 190 ถนนเขางู-เบิกไพร ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี #70110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตซ๊อสปรุงรส


Links