SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ไตร โอสถ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557116281
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : 1 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้นที่ 30 ห้องเลขที่ 160/749 ถนนสีลม ต.สุริยวงศ์ อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต นำเข้าส่งออก จำหน่ายปลีก ส่ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และยาแผนโบราณ


Links