SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โอเอซิส พลัส ไวท์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305557002801
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 140 ถนนพิบูลละเอียด ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา #30000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย นำเข้าส่งออก ค้าส่ง ค้าปลีก ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริม เครื่องดื่ม

Links