SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โอเวอร์ซี ฟาร์ม โปรดักส์ จำกัด
บจ.โอเวอร์ซี ฟาร์ม โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0515556000471
หมวดหมู่ : น้ำตาลและสารให้ความหวาน
ที่อยู่ : 139 หมู่ที่ 5 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน #51120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปน้ำผึ้ง

Links