SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด
โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745541000592
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 55/4 หมู่ที่ 3 โคกขาม ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3484-1426-7
แฟกซ์ : 0-3484-1428
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารกระป๋อง 

Links