SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โอเรียนเต็ลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105537121572
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 122 ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว ต.จอมพล อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร #10900
โทรศัพท์ : 0-2938-4488
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารสำเร็จรูป

Links