SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532041902
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 334 ซอยลาดพร้าว 71 (สังคมสงเคราะห์เหนือ 1) ถนนลาดพร้าว ต.คลองเจ้าคุณสิงห์ อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2987-8140
แฟกซ์ : 0-2569-1176
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูป และส่งออกชิ้นส่วนไก่ เนื้อไก่สด


Links