SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โลเปร่า เบเกอรี่ เฟรนช์ จำกัด
บจ.โลเปร่า เบเกอรี่ เฟรนช์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505557009863
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 98/7 ถนนศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50100
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี

Links