SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โรงสีข้าวตั้งประเสริฐ จำกัด
บจ.โรงสีข้าวตั้งประเสริฐ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0345556000929
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 124 หมู่บ้านร่องน้ำขุ่น หมู่ที่ 4 ถนนตระการพืชผล-โขงเจียม ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี #34130
โทรศัพท์ : 08-0789-5645
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำม้นพืช

Links