SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โรงสีข้าวแหลมทองอุบล จำกัด
บจ.โรงสีข้าวแหลมทองอุบล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0345553000723
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 179 ถนนสถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี #34190
โทรศัพท์ : 0-4528-8175
แฟกซ์ : 0-4528-8171
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานสกัดน้ำมันพืช

Links