SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โรงสีเกษตรเพิ่มพูนผล จำกัด
บจ.โรงสีเกษตรเพิ่มพูนผล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0415556000189
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 199 หมู่ที่ 3 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี #41370
โทรศัพท์ : 08-1871-6864
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานสกัดน้ำมันพืช

Links