SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
บจ.โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105515002287
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 42/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม #73160
โทรศัพท์ : 0-2811-5101
แฟกซ์ : 0-2811-4989
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากข้าว หรือที่มีข้าวผสม

Links