SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โรงงานโภชนาหาร เชียรศิริ จำกัด
บจ.โรงงานโภชนาหาร เชียรศิริ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105513000295
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 119 ซอยมาเจริญ 1 ต.หนองค้างพลู อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร #10160
โทรศัพท์ : 0-2420-0058
แฟกซ์ : 0-2812-2484
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปข้าวอบแห้ง

Links